V Bibli se píše, že když byl Ježíš Kristus na naší Zemi, byl pokoušen všemi možnými hříchy stejně jako my, ale dokázal jim odolat a zemřít bez poskvrny. Ježíšova touha byla žít v harmonii s Boží vůli a rozhodl se ji plnit. Ve chvílích největšího pokušení se utíkal k Bohu a modlit

Dvacátý čtvrtý díl nového pořadu HopeTV.cz s misionářem Korneliem Novakem nese název „Život s Bohem“.